W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystępuje do realizacji nowego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tytuł szkolny projektu „Fundamenty kultury europejskiej po II wojnie światowej”.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie wszystkich klas: I – III/IV chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem projektu jest realizacja zagadnień z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie odnoszących się do w/w tematu projektu.

 

Uczniowie (30 os.), którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i zostaną zakwalifikowani do udziału w programie, wezmą udział w spotkaniach projektowych z dziedziny historii i WOSu, zajęciach językowych (angielski i włoski) oraz kulturowych.

Językiem projektu będzie język angielski, a powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie ze szkołą na Sycylii. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostały zaplanowane dwa 7-dniowe wyjazdy do szkoły sycylijskiej, w których weźmie udział młodzież zaangażowana w pracę nad projektem (wiosna 2021r.).

 

Celem projektu jest: wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia

i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Czas trwania projektu: 1 września 2020r. – 31 sierpnia 2021r.

 

 

Opiekun szkolny projektu

Katarzyna Kaptur

(sala 65)