Przewodniczący - Jakub Brodziński IIc

Zastępca Przewodniczącego  - Karolina Mikoda Ia

CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU

1. Aleksandra Klimas IIf

2. Miłosz Łągiewka IIaDziałamy! Inspirujemy! Organizujemy! Szukamy!

Samorząd to instytucja pracująca dzięki uczniom i dla uczniów.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu, zwane potocznie "Żeromem", ma nie tylko przepiękną halę, zabytkowy budynek, doskonałe grono pedagogiczne i sympatyczną, przychylną uczniom dyrekcję, ale także pomysłowych i ambitnych uczniów, z których ci najodważniejsi, wybierani przez ogół w demokratycznych wyborach, stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego.Jak działamy?

Zajmujemy się organizacją szkolnych imprez i uroczystości, reprezentujemy nasze liceum na zewnątrz podczas uroczystości rocznicowych.

Od 2002 współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gołuchowicach, organizujemy coroczne zbiórki charytatywne na rzecz wychowanków ośrodka oraz spotkania integracyjne.

Do wychowanków ośrodka jak i również do naszej szkoły przybywa każdego roku Święty Mikołaj, który obdarowuje słodkimi upominkami najgrzeczniejszych uczniów, nauczycieli oraz dyrekcję.

Poczta Walentynowa powoli staje się tradycją naszej szkoły. Co roku w Dzień Św. Walentego możemy sprawić przyjemność komuś, kogo darzymy sympatią, wysyłając kartki walentynkowe.

Corocznie organizujemy w szkole akcję "Góra Grosza" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Zebrane monety zwiększają szanse na godne życie oraz zmniejszają ryzyko wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej fizycznie i intelektualnie), przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zaniedbanych przez własne rodziny.

W kwietniu bierzemy czynny udział w koncercie Wiesława Ochmana w Zawierciu, gdzie od lat sprzedajemy cegiełki, z których dochód przeznaczony jest na fundację "Auxuillium" wspierającą działanie szpitala.

Uczestniczymy w WOŚP. Gromadzimy środki na rzecz Orkiestry organizując w tym dniu koncerty, konkursy, kiermasze, aukcje i loterie.

Chętnie podejmujemy kreatywne inicjatywy uczniów! Zatem jeśli masz jakiś ciekawy pomysł, nie czekaj aż ktoś zrobi to za Ciebie!!! Zgłoś się do nas!!!

Opiekun Samorządu Szkolnego


Marta Wyrembak