R.szk. 2023/2024nauczyciele
Klasa   Wychowawstwo

 

la           Aleksandra Widawska

Ib          Agnieszka Łączkowska

Ic          Aneta Pantak

Id          Joanna Dziechciarz-Duda

Ie          Renata Wizor

If           Izabela Paciej

lla          Aneta Gawron

llb          Marta Skrzypiciel

IIc         Elżbieta Bigajczyk- Budak

IId         Joanna Sierka

IIe         Sylwia Nowicka

IIf          Renata Kowalczyk-Wyderka

IIg         Aleksandra Stolecka

IIIa        Karina Surowiec

IIIb        Małgorzata Dziwińska

IIIc        Paulina Stelmaszczyk

IIId        Katarzyna Kaptur

IVa        Marta Wyrembak

IVb        Małgorzata Zrebny

IVc        Michał Żmuda

IVd        Joanna Pencak