Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zawierciu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu

   W roku szkolnym2020/21 planowane jest utworzenie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Przedmiotami rozszerzonymi byłyby w tej klasie j.polski oraz j.angielski. Nauka odbywałaby się przez trzy dni w tygodniu , od poniedziałku do środy w godzinach popołudniowych.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 326722927.  Poniżej umieszczamy wzór podania o przyjęcie do Liceum dla Dorosłych.

 Podanie do Liceum dla dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


Potrzebujesz średniego wykształcenia, dobrze trafiłeś, my Ci je na pewno damy. Dajemy Wam wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską potrafiącą każdemu przekazać wiedzę wystarczającą do ukończenia naszej szkoły.

Warunki przyjęcia do szkoły:

  • ukończony 17 rok życia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasy I, II LO, Liceum Profilowanego,
  • wniosek o przyjęcie do szkoły (wydaje sekretariat szkoły),
  • pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.


Kontakt:
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawierciu
ul. Wojska Polskiego 55
42-400 Zawiercie
Tel. 32 6722927 lub 32 6722765