Od 2007 roku młodzież I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego bierze udział w modelowych konferencjach ONZ.

Co roku w listopadzie wyjeżdżamy do Berlina na międzynarodową konferencję BERMUN, gdzie razem z 700 delegatami z innych krajów rozmawiamy na ważne tematy polityczno-społeczne. Dwukrotnie (w 2007 i 2008 roku) uczestniczyliśmy również w konferencji POLMUN w Gorzowie Wielkopolskim oraz w konferencji WAawMUN (w 2017 roku) w Warszawie i KatMUN (w 2019 roku) w Katowicach. Od 2009 roku organizujemy w naszej szkole podobną imprezę o nazwie ŻERMUN, której gośćmi są uczniowie szkół podstawowych (wcześniej gimnazjalnych). Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i ma zasięg regionalny. Konferencje MUN (Model United Nations) pozwalają młodzieży naszej szkoły rozwijać swoje zainteresowania, szczególnie w zakresie wiedzy o społeczeństwie. Poprzez udział w tego typu wyjazdach możemy również poszerzyć znajomość języka angielskiego i poznać wielu ciekawych ludzi z innych stron świata.

Rok 2021

Żermun 2021 - rozpoczęcie

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

BERMUN 2017
KOLEJNA KONFERENCJA WAWMUN ZA NAMI!
ŻERMUN 2017 - FILM
ŻERMUN 2017
Żermun 2017 - dzień drugi
ŻERMUN 2017 - dzień pierwszy
WawMUN I SUKCES PAWŁA KOWALCZYKA

Rok 2016

ŻERMUN 2016 FILM
ŻERMUN 2016
Żermun 2016

Rok 2015

ŻERMUN 2015 - WSPOMNIENIA
ŻERMUN 2015
BERLIN

ŻERMUN - FOTO

Rok 2014

ŻERMUN 2014 - FILM
ŻERMUN 2014 FILM
ŻERMUN 2014

BERLIN 2014

Rok 2013

BERMUN 2013 - FILM
BERMUN 2013 RELACJA
BERMUN 2013
FILM PROMOCYJNY BERMUN
ŻERMUN 2013 - RELACJE
ŻERMUN 2013 PODSUMOWANIE

Rok 2012

BERMUN 2012 RELACJE UCZNIÓW
BERMUN 2012
ŻERMUN 2012 - FILM MATEUSZA KOTA
ŻERMUN 2012 FILM Z KONFERENCJI
ŻERMUN - FILM ZZA KULISÓW
ŻERMUN 2012

Rok 2011

FILM Z WYJAZDU BERLIN 2011
BERMUN 2011 - RELACJE UCZNIÓW
BERMUN 2011
FILM - ŻERMUN 2011
ŻERMUN 2011 - RELACJA KAROLINY SZOŁTEK
ŻERMUN 2011 - PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
ŻERMUN 2011 - PRZYGOTOWANIA

Rok 2010

BERMUN 2010 - FILM
BERMUN 2010 - RELACJE UCZESTNIKÓW
BERMUN 2010 - GALERIA ZDJĘĆ
ŻERMUN 2010 - FILM, GALERIA - DRUGI DZIEŃ OBRAD
ŻERMUN 2010 - RELACJA, PIERWSZY DZIEŃ OBRAD

Rok 2009

BERMUN 2009 - RELACJA KAROLINY SZOŁTEK, GALERIA ZDJĘĆ

Rok 2008

BERMUN 2008 - RELACJA, GALERIA ZDJĘĆ
POLMUN 2008 - RELACJA, GALERIA ZDJĘĆ

POLMUN 2007

Rok 2007

BERMUN 2007 - RELACJA, GALERIA ZDJĘĆ
POLMUN 2007 - RELACJA, GALERIA ZDJĘĆ