Oto kilka z nich:

Europa po II Wojnie Światowej - podział na dwa bloki: Europa Środkowo – Wschodniai

Europa Zachodnia; Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo – Wschodniej po 1989 roku: Okrągły stół, 1989 - transformacja ustrojowa, zburzenie Muru berlińskiego, Jesień narodów; Demokracja – zasady demokratycznego państwa; Zagrożenia współczesnej demokracji. Wartości, które są fundamentem współczesnej demokracji. Analiza porównawcza stanu demokracji we Włoszech i w Polsce; Prawa człowieka - rola praw człowieka we współczesnym świecie. System ochrony praw człowieka w Polsce i we Włoszech. Struktura i zadania instytucji stojących na straży praw człowieka; Idee wolnościowe w literaturze, piosence, sztuce filmowej, teatralnej lat 80 – tych.

Dziękujemy naszym uczniom, iż mimo trudnej sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy, wzorowo wywiązaliście się z powierzonych wam zadań.

Pozdrawiamy świątecznie szkolny zespół nauczycieli PO WER :)