1111

W trzecim dniu zajęć w szkole partnerskiej, grupy polska i włoska przedstawiły ciekawe prezentacje na temat swojego kraju, szkoły i okolic. Następnie grupa polska szczegółowo przedstawiła sytuację w Europie po II wojnie światowej, Prowadzący zajęcia zwrócili szczególna uwagę na przemiany demokratyczne w Europie Środkowo – Wschodniej po 1989 roku: Okrągły stół, 1989 - transformacja ustrojowa, zburzenie Muru berlińskiego.

W powyższych prezentacjach znalazły się liczne ciekawostki, filmiki edukacyjne oraz ciekawe fotografie. Obydwie grupy otrzymały kilka zadań do wykonania w odniesieniu do zaprezentowanego materiału. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia był wykład włoskiego nauczyciela historii dotyczący czasów powstawania demokratycznego państwa włoskiego. Na zakończenie prezentacji został przeprowadzony quiz sprawdzający wiedzę uczniów po przeprowadzonych zajęciach. Uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy był wspólny pyszny obiad :)

On the third day of our classes at the partner school, Polish and Italian groups had a chance to deliver their presentations about their country, school and the surrounding area. Then the Polish group presented in detail the situation in Europe after World War II. The lecturers paid special attention to the democratic changes in Central and Eastern Europe after 1989: The Round Table, 1989 - political transformation, the destruction of the Berlin Wall. The above presentations included some educational videos as well as interesting photos. Both groups were given several tasks to be performed in relation to the presented material.

An element that made the classes more attractive was a lecture by an Italian history teacher on the times of the emergence of a democratic Italian state.
At the end of the presentation, a quizz was conducted to check the students' knowledge after the classes. The culmination of our hard work was a delicious dinner which was a great reward after hard day’s work :)

Galeria zdjęć