Modelowa Konferencja ONZ „Żermun 2019”

Pierwszy dzień X edycji Modelowej Konferencji ONZ „Żermun 2019” za nami. W tym roku gościmy aż 130 delegatów ze szkół powiatu zawierciańskiego i będzińskiego. Są to uczniowie Szkół Podstawowych w Łazach, Siewierzu, Rudnikach, Kroczycach Włodowicach i Pilicy, Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Porębie, Szkół Podstawowych z Zawiercia - nr 1,2,3,6,7,8,9,11, Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Zawierciu Bzowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wierbki, Ogrodzieńca i Żelisławic oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK w Zawierciu. Jako delegaci różnychpaństw pracowali oni dziś (w języku angielskim) nad rezolucjami, które jutro zostaną poddane głosowaniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tematem głównym konferencji jest w tym roku „promowanie działań na rzecz ochrony środowiska”, a tematy omawiane w poszczególnych komisjach to ograniczenie międzynarodowej zależności od węgla, rola ludzi w redukcji efektu cieplarnianego, rola państw członkowskich w ochronie środowiska i zarządzaniu naturalnymi źródłami energii oraz ekonomiczne i społeczne efekty zmian klimatycznych. W Komisji Specjalnej tworzono projekty lokalne mające na celu podjęcie przez uczniów konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska. Dzisiejsze obrady były bardzo owocne, a stworzone rezolucje rzeczowe i merytoryczne. Było widać, iż młodzi delegaci czuli się bardzo dobrze w tej roli. Mamy nadzieję, że ich jutrzejsza praca przyniesie im równie dużo satysfakcji i pozytywnych emocji :) Czekamy z niecierpliwością na kolejny dzień obrad oraz na kolejną relację… Sawa Hąc-Jakubik

Galeria zdjęć