Z uwagi na problemy techniczne podczas spotkania z rodzicami on-line zamieszczamy dostęp do prezentacji przygotowanej przez pedagoga szkolnego Joannę Dziechciarz - Dudę na temat "Jak rozmawiać o hejcie i jego konsekwencjach". Materiał znajduje się na stronie szkoły, zakładka zdalne nauczanie - pedagog szkolny - linki. Link bezpośredni: https://drive.google.com/file/d/16WF2e26v_2ATA-LwW5dvHvaVA64kuPr9/view?usp=sharing