Po raz kolejny biblioteka szkolna włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków. Na wystawie, którą zorganizowano z tej okazji w pomieszczeniach biblioteki znalazły się książki i inne teksty kultury w oryginale. Jest to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

B.P.

 

Galeria zdjęć