t1718
Choć każdy człowiek zasługuje na szacunek, nie musisz tolerować wszystkich zachowań. Nie myl tolerancji z obojętnością. Jeśli widzisz, że ktoś swoim postępowaniem wyrządza krzywdę innej osobie, wyraź swój sprzeciw. Masz także prawo do obrony własnych granic. Nie powinieneś np. potępiać kolegi, który pali papierosy.
Inną sytuacją jest brak tolerancji wobec osób np. mających inny kolor skóry lub pochodzących z innego kraju, gdyż są to aspekty, których nie da się zmienić, a zachowanie mające na celu obrażenie takich ludzi może sprowadzić tylko i wyłącznie do zadania im przykrości lub bólu.
Mamy nadzieję, że w przyszłości wszyscy zrozumiemy czym jest akceptacja, a czym tolerancja oraz oprócz umiejętnego posługiwania się tymi słowami zaczniemy wprowadzać je w swoje życie, ponieważ od tego droga do ładu na świecie i serdeczności będzie znacznie krótsza niż obecnie.
Tolerate, not hate✌️