Ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w programie PO WER odbędzie się 25.09.2020r. o godz. 10.40 w sali 65. Zapraszam zainteresowanych uczniów,

Katarzyna Kaptur