Dyrekcja szkoły informuje o odwołaniu planowanych na 12.03 2020 r. (tj. czwartek) konsultacji z rodzicami/opiekunami.