28 lutego 2020 r. i 06 marca 2020 r.  uczniowie z klas biologiczno-chemicznych wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali doświadczenia w laboratorium chemicznym pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Katedry Inżynierii Materiałowej. Tematyka doświadczeń dotyczyła stężeń roztworów, reakcji utleniania-redukcji.  
 R. Wizor

Galeria zdjęć