Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Działajmy Razem" realizowanego przez Fundację Podaruj Nadzieję. Kierunek działania - Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych. Projekt jest w 100% bezpłatny, a spotkania i wyjazdy będą odbywały się według nowych zasad sanitarnych.

Zgłoszenia przyjmuje Joanna Dziechciarz - Duda (ilość miejsc ograniczona)

W ramach projektu przewiduje się do realizacji następujące działania aktywizacyjne, które zostały tak skonfigurowane by były wzajemnie wobec siebie komplementarne tworząc jednocześnie logiczną i spójną całość:

1. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich.

2. Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego (MWOO) wyjazdowe mają na celu lepsze poznanie i współdziałanie grup. Na warsztatach będzie poruszana tematyka integracji os sprawnych z ON, diagnoza problemów młodzieży w społeczności lokalnej oraz szukanie zasobów do przełamywania barier i ich rozwiązywania.

3. Wspólne działania na terenie miasta, na tym etapie nastąpi wybór najlepszej inicjatywy do realizacji w środowisku lokalnym oraz przyznanie bonu na realizacje najlepszej młodzieżowej inicjatywy. Pomagać młodzieży będą pracownicy Fundacji i wolontariusze, będą pomagać w zorganizowaniu Konferencji podsumowującej działania projektowe i promować działania projektowe w mediach społecznościowych.