W dniu 30 marca 2021 roku odbyło się spotkanie dla uczniów klas II z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Spotkanie prowadzili podkom. Rafał Goc oraz mł.asp. Grzegorz Welon. Temat spotkania "Odpowiedzialność prawna i cyberprzemoc". Koordynatro spotkania Joanna Dziechciarz - Duda. Wilekie podziękowania dla pana  Michała Żmudy za obsługę techniczną spotkania.