Zbliża się coroczny okres zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych. Przedstawiamy Państwu oferty dostarczone do naszej placówki.

Oferta nr1

Oferta nr2

Oferta nr3