Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania za rok wytężonej i solidnej pracy całej społeczności szkolnej: wszystkim uczniom i ich rodzicom, gronu pedagogicznemu, a także pracownikom obsługi i administracji.

Był to rok szczególny, niewątpliwie wypełniony intensywną pracą, ale przede wszystkim ze względu na stan epidemiczny w naszym kraju, która spowodowała zmiany w wielu dziedzinach naszego życia. Po wytężonej pracy nadszedł oczekiwany czas odpoczynku. To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało się osiągnąć i zrealizować.

Doceniając całoroczną pracę Nauczycieli przekazuję słowa uznania i podziękowania za trud włożony w edukację młodego pokolenia, kształtowanie charakterów, za wiele cennych inicjatyw i twórczą aktywność. Życzę wszystkim pracownikom szkoły i ich rodzicom, aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.

Uczniom zaś przede wszystkim gratuluję osiągniętych wyników w nauce, sporcie, rozwijaniu swoich pasji i umiejętności. Dziękuję Wam za sumienną pracę, wytrwałość i troskę o dobre imię szkoły. Drodzy Uczniowie – odpoczywajcie! Życzę Wam wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, odkrywania nowych miejsc i nawiązania nowych przyjaźni, zbierajcie doświadczenia i wspomnienia, by był to czas odpoczynku i radości. Wypoczywajcie i gromadźcie siły na nowy rok szkolny. Życzę Wam wspaniałych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu z mnóstwem wrażeń.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dyrekcja szkoły