Dyrekcja ZSO informuje, że 8,9,10 czerwca oraz 12 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.