Drodzy Uczniowie!

Przerwa w funkcjonowaniu naszej szkoły związana z odwołaniem zajęć od 12 – 25 marca 2020 r., nie oznacza dni wolnych od nauki. Od poniedziałku 16 marca 2020 r. nauczyciele będą wspierali Was w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególną opieką zostaną objęci uczniowie, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu maturalnego. Nauczyciele mogą, za pośrednictwem internetu, zlecać uczniom: prace, zadania, projekty itp. Uczniowie powinni także samodzielnie powtarzać omówiony wcześniej materiał. Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Czytajcie lektury, uzupełniajcie swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Możecie skorzystać z platformy Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, gdzie znajdziecie bezpłatne, sprawdzone, zgodne z aktualną podstawą programową, materiały edukacyjne. Bardzo prosimy o bieżące śledzenie dalszych informacji, a także o rozwagę i ograniczenie kontaktu ze światem zewnętrznym.

Dyrekcja szkoły