Dyrekcja I LO informuje, że pierwszym dniem nauki po przerwie świątecznej jest 07.01.2020 r. (wtorek)

Życzenia