OGŁOSZENIE

Dyrekcja ZSO I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu informuje absolwentów rocznika 2018/2019, że dnia 4 lipca 2019r. w godz. 11.00-13.00 w salach 62 i 63 wychowawcy klas rozpoczną wydawanie świadectw dojrzałości. Od godz. 13.00 do godz.14.00 w tym dniu świadectwa dojrzałości będzie można odebrać w sekretariacie. Świadectwa nieodebrane w dniu 4 lipca 2019r. zostaną przekazane do odebrania w sekretariacie szkoły. Warunkiem odbioru świadectwa jest okazanie dokumentu tożsamości (dokument ze zdjęciem). Odbioru świadectwa dojrzałości dokonuje absolwent lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.