KONKURS PROFILAKTYCZNY NA MEM internetowy i animację w formacie GIF ogłaszany w ramach Kampanii
„Narkotyki i dopalacze zabijają”

  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej „Organizator") ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy, zwanych dalej pracą konkursową.
  2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
  3. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają" i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.
  4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia.
  5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (dalej „Uczestnik").
  6. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF.
  7. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Więcej informacji: Joanna Dziechciarz - Duda

Regulamin konkursu