12 marca 2019r od godz. 8.00 odbędzie się próbna matura z matematyki dla klas 3.

Harmonogram na tablicy ogłoszeń wg planu zastępstw.