UBEZPIECZENIE

Szanowni Rodzice!

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną formą ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców, toteż prosimy o ubezpieczenie dzieci we własnym zakresie. 

Przykładowe możliwości ubezpieczeń pod adresami

http://www.cmf.pl/ 

https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/nnw-szkolne/zakres-ochrony 

https://ubezpieczenia.nau.pl/

https://www.aviva.pl/agent/22687/    

Ulotki: https://drive.google.com/drive/folders/1HcZJCKW6G5lPFuwpLSFg9QMrVahatcbw?usp=sharing