Ponad 120 uczniów z klas pierwszych uczestniczyło w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt zakończyła Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” - I etap, do którego przystąpiło 25 uczniów. Aleksandra Grzebieluch, Łukasz Kwaśniak, Anita Dąbrowska, z najlepszymi wynikami zostali zgłoszeni do etapu wojewódzkiego. Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

K. B.