Dotyczy zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/05/21/potwierdzenie-zamiaru-przystapienia-do-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-z-danego-przedmiotu/