31 stycznia 2020r klasa II D uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Uczniowie podzieleni na grupy wzięli udział w zajęciach w laboratorium chemicznym pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Katedry Inżynierii Materiałowej. Wykonywali samodzielnie doświadczenia chemiczne, których celem było zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu chemii ogólnej – reakcje jonowe. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia i ugruntowania swojej wiedzy oraz zdobycia doświadczenia w prowadzeniu prac laboratoryjnych.

R. Wizor

Galeria zdjęć