Z dość znacznym opóźnieniem, za co organizatorzy przepraszają, konkurs poświęcony znajomości poezji międzynarodowej  został rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczestników, a raczej uczestniczek z klas humanistycznych I LO (klasa IIa i I a1). Pytania dotyczyły znajomości poezji wszystkich epok literackich. Chyba nie były bardzo proste, ponieważ żadna z uczestniczek nie rozwiązała testu w 100%. 
Najlepszy wynik osiągnęła Kamila Gajecka z klasy IIa, drugie miejsce (z taką samą ilością punktów) uzyskały: Julia Skwarek oraz Monika Król (obie z klasy IIa).
 Wszystkim uczestniczkom gratulujemy.
 A.S.