Uczniowie naszej szkoły Dawid Woś, Marcin Malejky i Krzysztof Hoszowski zakwalifikowali się do programu wsparcia naukowego „First Steps in Science”. W ramach wsparcia otrzymali już indeks Uniwersytetu Śląskiego, indywidualną opiekę naukowca, który będzie czuwał nad ich rozwojem, możliwość udziału w zajęciach na uczelni razem ze studentami. Dziś w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań miało miejsce uroczyste rozpoczęcie programu wsparcia naukowego. Gratulacje!