nauczyciele.jpg

 

 

dr Katarzyna Węcel-Ptaś  - dyrektor szkoły
mgr Ewa Solipiwko  – wicedyrektor, pedagog specjalny i nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Iwona Borecka  – j. polski
mgr Maja Janus  – j. polski, wok
mgr Małgorzata Zrebny  – j. polski
mgr Aleksandra Stolecka  – j.polski
mgr Jolanta Cholewka  – j. angielski
mgr Aneta Gawron  – j. angielski
mgr Sawa Hąc – Jakubik  – j. angielski
mgr Katarzyna Kaptur  – j. angielski
mgr Sylwia Nowicka  – j. angielski
mgr Joanna Pencak  – j. angielski
mgr Marta Skrzypiciel  – j. niemiecki
mgr Danuta Malec  – j. niemiecki
mgr Marta Wyrembak  – j. niemiecki
mgr Aneta Pantak  – matematyka
mgr Izabela Paciej  – matematyka
mgr Danuta Pierzchała  - matematyka
mgr Bożena Bańska  –  biologia
mgr Urszula Ogurek  – biologia, edb
mgr Małgorzata Dziwińska  - geografia, przyroda
mgr Katarzyna Nowak  – geografia, WOS
mgr Edyta Zymek  - fizyka
mgr Karina Surowiec  – chemia, biologia
mgr Renata Wizor  – chemia
mgr Paulina Stelmaszczyk  - historia
mgr Aleksandra Widawska  – historia, wos
mgr Grażyna Zawała  – historia, wos
mgr Michał Żmuda  - informatyka
mgr Michał Rus  - muzyka
mgr Mariusz Szczygieł  - wf
mgr Joanna Sierka  – wf
ks. mgr Adam Dróżdż - religia
ks. Marek Leszczyk  - religia
mgr Beata Pustułka  – biblioteka, etyka
mgr Agnieszka Łączkowska  - bibliotekarz, doradztwo zawodowe, j.polski
mgr Katarzyna Podsiadło  – psycholog
 
mgr Joanna Dziechciarz-Duda  - pedagog
dr Węcel- Ptaś Katarzyna -dyrektor szkoły
mgr Solipiwko Ewa – wicedyrektor, pedagog specjalny i nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Borecka Iwona – j. polski
mgr Janus Maja – j. polski, wok
mgr Zrebny Małgorzata – j. polski
mgr Stencel Ewa – j. Polski
mgr Stolecka Aleksandra – j.polski
mgr Cholewka Jolanta – j. angielski
mgr Gawron Aneta – j. angielski
mgr Hąc – Jakubik Sawa – j. angielski
mgr Kaptur Katarzyna – j. angielski
mgr Nowicka Sylwia – j. angielski
mgr Pencak Joanna – j. angielski
mgr Skrzypiciel Marta – j. niemiecki
mgr Malec Danuta – j. niemiecki
mgr Wyrembak Marta – j. niemiecki
mgr Pantak Aneta – matematyka
mgr Grabowski Krzysztof - matematyka
mgr Kołton Marzena – matematyka
mgr Paciej Izabela – matematyka
mgr Pierzchała Danuta - matematyka
mgr Bańska Bożena –  biologia
mgr Ogurek Urszula – biologia, edb
mgr Dziwińska Małgorzata - geografia, przyroda
mgr Nowak Katarzyna – geografia, WOS
mgr Bigajczyk - Budak Elżbieta – fizyka
mgr Zymek Edyta - fizyka
mgr Surowiec Karina – chemia, biologia
mgr Wizor Renata – chemia
mgr Stelmaszczyk Paulina - historia
mgr Widawska Aleksandra – historia, wos
mgr Zawała Grażyna – historia, wos
mgr Kowalczyk Rafał – informatyka
mgr Żmuda Michał - informatyka
mgr Rus Michał - muzyka
mgr Kowalczyk – Wyderka Renata – wf
mgr Kozieł Beata - wf
mgr Szczygieł Mariusz - wf
mgr Bała Krzysztof – wf
mgr Burzyńska Dorota – wf
mgr Chmura Justyna – wf
mgr Dziechciarek Marek – wf
mgr Sierka Joanna – wf
ks. mgr Adam Dróżdż - religia
ks. Leszczyk Marek - religia
mgr Mucha Agata - biblioteka
mgr Pustułka Beata – biblioteka, etyka
mgr Łączkowska Agnieszka - bibliotekarz, doradztwo zawodowe, j.polski
mgr Podsiadło Katarzyna – psycholog
mgr Somrani Kamila – pedagog