Dyrektor szkoły: dr Katarzyna Węcel- Ptaś 

 

zastępca dyrektora: mgr Ewa Solipiwko