pol 19 04

W dniu 19 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, sierżantem Konradem Kluzą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II. Tematyka spotkania to zagadnienia z przepisów prawa i cyberprzestępstw. Spotkania koordynuje Joanna Dziechciarz - Duda.

ty i Turkusowy w Linie Zasady Dynamiki Fizyka Plakat

policja kl1

W dniu 6 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, sierżantem Konradem Kluzą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich i pełnoletnich osób, które naruszą zasady prawa. Poruszane były także tematy związane z profilaktyką uzależnień. Poza częścią, gdzie nasz zaproszony gość prowadził prelekcję, był też czas na pytania od słuchaczy oraz możliwość przejścia się w alko i narkogoglach.

srart  dz przed1

Uczniowie klas III przystąpili do Programu „Dzień Przedsiębiorczości”, który sprzyja podejmowaniu decyzji w planowaniu dalszej drogi zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy i zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o niezbędnych predyspozycjach.

W dniu dzisiejszym odbyła się lekcja wprowadzająca, podczas której uczniowie zapoznali się z celami programu, warunkami odbycia wizyty w miejscu pracy oraz z zasadami takimi jak : dress code i elementy savoir-vivre. Zajęcia przygotowały i poprowadziły: Sylwia Nowicka i Joanna Dziechciarz-Duda

W dniach 6-8 kwietnia grupa 58 uczniów będzie obserwowała pracę w swoim wymarzonym zawodzie.

polic2

30.03.2022 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, sierżantem Konradem Kluzą. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III (po podstawówce), a głównym tematem był handel ludźmi.
"Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Ludzie w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

Na całym świecie ofiary handlu ludźmi, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zmuszane są do wyczerpującej pracy, do uprawiania prostytucji, żebrania, popełniania przestępstw oraz innych aktywności które przynoszą dochody kontrolującym ich sprawcom. Ofiary często przewożone są z krajów relatywnie biedniejszych do bardziej zamożnych, w których sprawcy mogą osiągnąć wyższe zyski.

W trakcie tego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie. W wyniku wykorzystania często tracą zdrowie i poczucie własnej wartości, a trauma po takich wydarzeniach może towarzyszyć im przez resztę życia.

Historie Fabii, Ivo, Krzysztofa i Kuby pokazują jak łatwo można wpaść w pułapkę zastawioną przez handlarzy i znaleźć się w sytuacji zniewolenia i wykorzystania.
Komiks został wydany w ramach realizacji projektu "Improving Poland's capacity to prevent trafficking in human beings", dofinansowanego ze środków Programu "PL-15" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2015."
Książeczka do pobrania także na naszej stronie w zakładce pedagog szkolny - materiały do pobrania.

Plakat 2022
Zapraszamy do udziału w programie!
Poprzez udział w programie możesz:
- odbyć jednodniową wizytę w wybranym miejscu pracy,
- zweryfikować swoje wyobrażenie o wymarzonym zawodzie,
- pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Zapraszamy! Koordynator: Joanna Dziechciarz - Duda

policja1

W dniu 16 marca odbyły się spotkania dla kas II z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu p. sierż. Konradem Kluzą. Tematyka spotkania to zagadnienia z przepisów prawa i cyberprzestępstw. Już w krótce kolejne spotkania dla klas III i I. Spotkania koordynuje Joanna Dziechciarz - Duda.

rekomendacja

Każdy uczeń czy student uciekający przed wojną i potrzebujący pomocy w Polsce – otrzyma ją! Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły i jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną. To również informacje dla studentów i naukowców z Ukrainy. W poniższym linku zamieszczamy informacje z MEiN. - MEiN informacje

DKMS 2

pedag1

Szanowni Państwo. W czasie pracy zdalnej pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli za pośrednictwem:

Pracować będę zdalnie w domu, ale często będzie mnie można zastać w szkole w godzinach przedpołudniowych. Jeśli istnieje potrzeba kontaktu bezpośredniego (z przestrzeganiem zasad higieny covidowej) – chętnie umówię się na rozmowę na terenie szkoły. Wychodzę z założenia, że nie da się jednak wszystkich spraw rozwiązać przez telefon.