Już od 30 lat jesteśmy partnerami z Friedrich Gaus Gymnasium w Hockenheim (https://www.cfg-hockenheim.de/).
Jest to najdłuższa wymiana międzynarodowa w Polsce. Inicjatorem wymiany w naszej szkole była emerytowana już nauczycielka języka niemieckiego Pani Felicja Otręba. Wiele lat kontynuował współpracę pan Andrzej Syc oraz nieżyjący już wicedyrektor Stanisław Pawlikiewicz. Dziś koordynatorem z ramienia ILO nauczycielka języka niemieckiego Marta Skrzypiciel oraz nauczyciel informatyki Rafał Kowalczyk. Stronę niemiecką od lat reprezentuje wielki sympatyk naszego kraju pan Wolfgang Schneider wraz z Dyrektor szkoły Anja Kaiser. Opiekunami ze strony nauczycieli są: Gudrun Hillen oraz Felicitas Fischer.
Nadrzędnym celem wymiany jest przyczynienie się do zmiany nastawienia do siebie obu społeczeństw, przełamanie panujących stereotypów, umożliwienie uczniom poznania innej kultury, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej oraz wymiana doświadczeń z niemieckimi nauczycielami. Jej głównym celem jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec oraz poznanie kultury i obyczajów naszych sąsiadów.
Co roku program wymiany wspierany jest z Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży. Za co serdecznie dziękujemy. (https://pnwm.org/)
Tęsknimy za naszymi spotkaniami i naszymi przyjaciółmi w Niemczech. Trochę smutne to świętowanie jubileuszu w dobie pandemii, ale mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w realnej rzeczywistości.
Marta Skrzypiciel
 

 Nasze działania: