Jak zapewne wszystkim wiadomo, rok 2018 to czas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości z tym związane odbędą się w naszej szkole w listopadzie, ale już teraz warto zacząć przygotowania. Grupa uczniów Żeromskiego rozpoczęła prace nad projektem, który jest w pewnym sensie kontynuacją działań podjętych już kilka lat temu pod hasłem "Wspólna Niepodległa". Ten sam tytuł projektu został przyjęty teraz. Jego celem będzie opracowanie serii artykułów dotyczących kilku/kilkunastu wybranych osób, które uczestniczyły w walkach o niepodległość Polski oraz o granice państwa w latach 1914-1921. Będą to osoby, które pochodziły z Zawiercia i jego okolic, bądź były z naszym regionem związane w inny sposób. Uchwycone zostaną także przykładowe biografie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, którzy mieli swój wkład w tworzenie nowego państwa. Chcemy nie tyle zebrać suche, historyczne fakty, co zaprezentować żywe sylwetki ludzi - o różnym pochodzeniu - którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowane teksty zostaną zebrane w całość w formie książeczki, która na pewno ukaże się w formie elektronicznej (a być może uda się przedstawić ją także w formie drukowanej). W ramach projektu przygotowujemy także warsztaty zatytułowane "Co to znaczy być Polakiem? Polska tożsamość narodowa", które zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku szkolnym. Projektowi "patronuje" Szkolna Grupa Amnesty International.