Być Polką, Polakiem, polską patriotką, polskim patriotą. Co to znaczy? Dla wielu z Nas to po prostu bycie przyzwoitym człowiekiem każdego dnia, dbałość o język, kulturę, znajomość historii i tradycji, ale również umiejętność spojrzenia w przyszłość. Życzliwość do drugiego człowieka oraz szacunek dla prawa. Dla nas nauczycieli kapitałem jest nasza młodzież, a wyzwaniem dbanie o poziom jej kształcenia oraz budowanie poczucie tożsamości narodowej. Pozytywna promocja Polski, naszej historii, tradycji to wciąż nasze aktualne zadanie. Wspólnie z Żeromiakami przygotowujemy m.in. obchody naszych rocznic narodowych, dbamy o symbole narodowe, organizujemy debaty, dyskusje o postawach naszych przodków, o problemach współczesnego społeczeństwa polskiego.

Opiekun: Grażyna Zawała