OPIEKUN SZKOLNEGO KOŁA PCK - mgr Agnieszka Łączkowska

   Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża zostało powołane do życia w 2013 r., a jego członkiem jest każdy, kto pragnie z potrzeby serca nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Głównym celem działalności koła jest kształtowanie wśród młodzieży naszego liceum aktywnych postaw i zachowań dla dobra drugiego człowieka. W ramach pracy prowadzimy różnorodne działania, dzięki którym możemy nieść pomoc osobom wymagającym wsparcia. Ponadto, ważnym zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa. We współpracy z Zarządem Rejonowym PCK członkowie koła uczestniczą w różnych akcjach i przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Opiekunem koła jest p. Agnieszka Łączkowska.

DZIAŁANIA 2020/2021

DZIAŁANIA 2019/2020

 

DZIAŁANIA 2018/2019

 

 

DZIAŁANIA 2017/2018

DZIAŁANIA 2015/2016

 

DZIAŁANIA 2014/2015

 

 

DZIAŁANIA 2013/2014

 

DZIAŁANIA 2012/2013

 

 

DZIAŁANIA 2011/2012

 

DZIAŁANIA 2010/2011

 

DZIAŁANIA 2009/2010