Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu to projekt społeczny Klastra Innowacji Społecznych. Skierowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całego województwa śląskiego. Udział w nim wzięli także uczniowie z powiatu zawierciańskiego. 

Projekt “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” to projekt społeczny, który skierowany był do młodzieży w wieku 15-19 lat. Oczywiście zamieszkałej na terenie województwa śląskiego. Projekt obejmował swoim zasięgiem łącznie 192 uczestników, którzy działających w 25 grupach. Projekt ten prowadzony był od stycznia 2019 roku. Był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu było wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów młodzież zdobywała i doskonaliła umiejętności społeczne ważne na rynku pracy, które jednocześnie są zgodne z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy brali udział w cyklu 15 nieodpłatnych warsztatów rozwijających umiejętności miękkie, interpersonalne czy osobiste. Szczególny nacisk położono na umiejętności związane z  komunikatywnością i wrażliwością społeczną. Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy utrwalili nabyte umiejętności podczas tworzenia swoich autorskich projektów na rzecz społeczności lokalnej. Pracowali przy nich w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych.

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu – reprezentowała grupa pięciu uczennic: Wiktorii Rak, Pauliny Skwara, Majki Wnuk, Aleksandry Krupy oraz Natalii Skały. Opiekunką ich projektu była Joanna Dziechciarz-Duda, pedagog szkolny. Dziewczęta wspólnie wykonały projekt skierowany do podopiecznych Przedszkola nr. 4 w Zawierciu. Uczennice zakupiły i skręciły meble, które trafiły do sali przedszkolnej. Dzięki udziałowi w projekcie wolontariuszki uczestniczyły w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, na których doskonaliły umiejętności i kompetencje społeczne. Jak wspominają uczennice powierzone im działania okazały się trudniejsze niż przewidywały. Uczennice jak się okazało napisały projekt na maksymalną liczbę punktów!!! Wielkie gratulacje!

Informacje co się u nas działo:

Podziękowanie za projekt

Wykonanie projektu w przedszkolu

Projekt Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu

Śląska Młodzież solidarna w działaniu - projekt

Zapraszam do projektu 

 

"Działajmy razem"

Projekt "Działajmy razem", realizowany był w I LO od marca 2020 r. we współpracy z Fundacją "Podaruj Nadzieję". Dzięki owocnemu współdziałaniu, pomysłowości grupy i aktywności na warsztatach, dziesięcioosobowy zespół pod opieką pani prof. Joanny Dziechciarz - Dudy i pani prof. Agnieszki Łączkowskiej zdobył grant w wysokości 1000zł - fundusze te zostały przeznaczone na stworzenie strefy relaksu w naszej szkole! 

Informacje co się u nas działo:

Wygrana w projekcie!!!

Projekt "Działajmy Razem"

Projekt „Działajmy Razem” - Bystra

Projekt "Działajmy Razem" - dzień drugi Bystra

 

Inkubator Przedsiębiorczości

„Inkubator Przedsiębiorczości” organizowany przez Fundację Wspólnota Wielopokoleniowa. Projekt był finansowany ze środków FIO 2019 - 2020 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Z ramienia szkoły brało w nim udział ponad 10 uczniów, którzy spotykali się z prowadzącymi na zajęciach stacjonarnych, w dobie pandemii on – line, a ich celem było promocja idei przedsiębiorczości. Opiekunkami przedsięwzięcia były: prof. Joanna Dziechciarz - Duda i prof. Agnieszka Łączkowska. Nasza szkoła została oceniona bardzo wysoko za realizację projektu i nagrodzona rzutnikiem i plakatami do wykorzystania na zajęciach z przedsiębiorczości. Brawo dla młodzieży, która dba o swój rozwój i przyznaje, że myśli o rozpoczęciu działalności.

Informacje co się u nas działo:

Piszą o nas!

Zakończenie projektu Inkubator Przedsiębiorczości

Ruszamy z nowym projektem! 

 

"Przeciw mowie nienawiści"

„Przeciw mowie nienawiści” to projekt realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz wiedzy na temat ochrony praw człowieka, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak: mowa nienawiści, przemoc wynikająca z nienawiści, nietolerancji, kierowanie się stereotypami oraz nierówne traktowanie wśród młodzieży, policjantów, nauczycieli oraz przedstawicieli NGO, instytucji i samorządów lokalnych z obszaru woj. śląskiego. Odpowiedzialne za projekt: Joanna Dziechciarz - Duda, Agnieszka Łączkowska, Aleksandra Widawska.

Informacje co się u nas działo:

Webinarium "Przeciw mowie nienawiści"

Konferencja online w ramach projektu "Przeciw mowie nienawiści"

 

"Bieg do Michy"

Po raz pierwszy w powiecie zawierciańskim zorganizowany został bieg wirtualny, czyli bieg, który uczestnicy mogą zaliczyć w dowolnym miejscu na świecie. Ważne, aby pokonać określony dystans w określonym czasie i mieć to udokumentowane w postaci zapisu w popularnych aplikacjach biegowych. Organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu. Za „zamieszaniem” stoją trzy osoby: Joanna Dziechciarz-Duda, Marta Wyrembak oraz Agnieszka Łączkowska. Inicjatorki wydarzenia pracują w I LO i na co dzień mocno angażują się w działalność charytatywną. Podczas organizacji wrześniowego biegu współpracowały z Centrum Rozwoju Lokalnego, Grupą Jura PL oraz Schroniskiem dla Zwierząt w Zawierciu. W biegu wzięło udział 369 uczestników. I Wirtualny Bieg do Michy jest finansowany z środków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowanie otrzymują projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

 Informacje co się u nas działo:

Wyróżnienie dla AMA Żeromiacy

Przekazanie darowizny do schroniska

Karma dla Fundacji Ostoja dla Zwierząt w Siamoszycach

„ I Wirtualny Bieg do Michy” już podsumowany!

Bieg do Michy - współpraca z SP5

Bieg do Michy!!!!

 

Zwolnieni z teorii

Zwolnieni z Teorii to pierwsza w Polsce olimpiada, która nie polega na nauce podręczników na pamięć, tylko na zrealizowaniu w prawdziwym życiu autorskiego projektu społecznego. Za pomocą platformy internetowej, otrzymujesz wsparcie mentora, a także praktyczne wskazówki, które prowadzą Cię krok po kroku przez realizację Twojego projektu. Wiedzę wykorzystujesz w praktyce - nawiązujesz partnerstwa, uczysz się pracy w zespole, tworzysz harmonogram i budżet.

Informacje co się u nas działo:

Nasza uczennica bierze udział w projekcie... 

 

 Familiada 

Projekt realizowany w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS. Co roku imprezę organizują p. Joanna Dziechciarz - Duda i p. Agnieszka Łączkowska z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zawierciu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy Centrum Rozwoju Lokalnego. Familiada była organziowana przez 10 lat!

Informacje co się u nas działo:

X Familiada 2019 "Wielki Bal Familijny"

IX Familiada 2018 "W świecie magii Harrego Pottera"

VIII Familiada 2017 "Akademia Pana Kleksa"

VII Familiada 2016 "Sportowa Rodzina" 

VI Familiada 2015 " Bajki i Bajeczki"

V Familiada 2014 "Obieżyświata"

IV Familiada 2013 "Na szlaku"

III Familiada 2012 "Wakacyjne wspomnienia"

II Familiada 2011 "Rodzina w świątecznym nastroju"

I Familiada 2010

Pisali o nas:

2019 - zawiercie.eu

2019 - kulturalne zawiercie

2019 - zawierciańskie.pl

2017 - zawierciańskie.pl

2017 - otozawiercie.pl

2016 - otozawiercie.pl

2016 - nasze miasto

2011 - www.zawiercie24.info