Katarzyna Janoska - absolwenta  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu rocznika 2016. 

Kasia Janowska