W dniach od 14 - 17.12.2020 r. ( pon.- czw.) odbywać się będą spotkania online z krajami partnerskimi programu Erasmus+ "Knowing our organic food". W spotkaniach będzie uczestniczyć 2 nauczycieli i 4 uczniow z każdego kraju.

Dzień 1 - uczniowie naszej szkoły przedstawią wykone przez siebie prezentacje nt. kraju, regionu, miasta i szkoły.
Dzień 2 - uczniowie wszystkich krajów przygotują pytania do ankiety na temat organicznego jedzenia.
Dzień 3 - wśród uczniów zostanie przeprowadzona ankieta na temat "Eating habits".
Dzień 4 - uczniowie zaproponują i wybiorą 10 pytań do przedsiębiorcy, który produkuje organiczną żywność.