Portal rekrutacyjny - tu zgłosisz kandydaturę

 

Terminarz rekrutacji

 

Planowane oddziały

 

Regulamin rekrutacji 2023/2024

 

Zarządzenie w sprawie regulaminu rekrutacji 2023/2024

 

Zarządzenie w sprawie składu komisji rekrutacyjnej

 

Zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji 2023/2024

 

Rekrutacja - Kuratorium Oświaty:

 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów:

 

 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-rekrutacji/

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na rok szkolny 2023/2024:

 

 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-na-rok-szkolny-2023-2024/

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023:

 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-szkoly-ponadpodstawowe/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podsta-2/