Kolejny dzień obrad za nami - pracujemy nad naszymi rezolucjami i prowadzimy bardzo ożywione dyskusje w naszych komitetach. Szlifujemy nasz angielski słuchając interesujących wykładów zaproszonych dyplomatów i dziennikarzy. Greetings from Berlin.

Galeria zdjęć