30 października 2020 r. dwudziestoosobowa grupa uczniów z różnych klas uczestniczyła w konferencji zrealizowanej w ramach projektu "Przeciw mowie nienawiści". W spotkaniu online brali także udział: funkcjonariusze policji, nauczyciele, psycholog, przedstawiciele Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu i Centrum Rozwoju Lokalnego. Poruszano tematykę związaną z podniesieniem świadomości oraz wiedzy na temat: ochrony praw człowieka, przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom takim jak: mowa nienawiści, nietolerancja, kierowanie się stereotypami, brak zrozumienia i nierównego traktowania. W imieniu naszej szkoły głos zabrały: Joanna Dziechciarz-Duda, Agnieszka Łączkowska i Aleksandra Widawska.

Projekt jest programem edukacyjnym łączącym teorię z praktyką. Inspiruje młodych ludzi do prospołecznego działania, promowania kultury i praw człowieka. Daje okazję wymiany myśli i treści ważnych dla młodego pokolenia. Dziękujemy za możliwość udziału w projekcie CRL.