Dziś rozpoczyna się międzynarodowa konferencja Bermun 2020, w której mamy zaszczyt brać udział. W tym roku, ze względu na pandemię, jest ona organizowana zdalnie. Głównym tematem tegorocznej edycji konferencji jest solidarność w czasach pandemii wśród zglobalizowanych i podzielonych społeczeństw. Jak trafnie zauważają organizatorzy konferencji słowo „zakaźny” może być użyte nie tylko w odniesieniu do wirusa COVID-19, ale również do pozytywnych idei oraz wartości, które mogą rozprzestrzeniać się poprzez nowe technologie, nie zważając na granice pomiędzy państwami. W przeszłości właśnie takie wartości, jak solidarność, tolerancja, rozwój technologii oraz wzrost gospodarczy pozwoliły na stworzenie organizacji, jaką jest ONZ, która liczy już 193 kraje.

Pandemia koronawirusa pokazała z jednej strony podział świata na kraje bardziej i mniej zamożne, ale z drugiej strony uświadomiła nam wszystkim, jak ważna jest współpraca między narodami oraz wzajemna pomoc. I właśnie na taką współpracę liczą organizatorzy tegorocznego Bermunu. Podczas konferencji ponad 400 uczestników wcieli się w rolę delegatów różnych krajów ONZ i wspólnie będą pracować nad rozwiązaniem takich problemów jak: przeciwdziałanie organizacjom terrorystycznym, współczesnemu niewolnictwu, ochrona praw uchodźców, kryzys ekologiczny w obliczu pandemii oraz przygotowanie społeczeństw na ewentualne przyszłe pandemie.

Uczniowie godnie reprezentujący naszą szkołę podczas obrad Bermun 2020 to:

 Natalia Błaut oraz Martyna Sobczyk z klasy 1 D, Natalia Bugaj, Wiktoria Żurek, Axel Wykurz oraz Aleksander Reroń z klasy 1 A, Mateusz Cupiał z klasy 3A2.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia Ceremonii Otwarcia Konferencji Bermun, poprzez link: www.fes.de/bermun2020

Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13.00.Wystąpi w niej Mateusz Cupiał i wygłosi przemówienie wstępne (tylko 12 osób będzie miało ten przywilej:).

Sawa Hąc-Jakubik