Comenius 2009 - 2011

Programu Comenius ,,Uczenie się przez całe życie”- projekt: „Jesteśmy tacy różni - mimo to tacy sami" 2009- 2011 . Uczestnikami projektu oprócz naszego liceum były szkoły z Grecji, Turcji, Rumunii (2 szkoły), Włoch, Litwy, Łotwy oraz 2 szkoły z Portugalii( w tym jedna koordynująca).  Celem projektu było wzajemne poznanie i dzielenie się kulturowymi różnicami i podobieństwami między biorącymi w nim udział dziesięcioma szkołami.

Program „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme, LLP) – program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007–2013. Miał na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich.

COMENIUS THANK YOU - 2011
COMENIUS - WIZYTA NA ŁOTWIE - 2011
COMENIUS - SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT 2011
COMENIUS - WIZYTA W RUMUNII - 2011
COMENIUS - WIZYTA W WILNIE  - 2011
TYDZIEŃ EUROPEJSKI - 2011
COMENIUS - WIZYTA W PORTUGALII - 2011
COMENIUS - WIZYTA WE WŁOSZECH - 2011
DZIEŃ WŁOSKI - 2011
COMENIUS DICTIONARY - 2011
KONKURS O PORTUGALII - 2010
COMENIUS - WIZYTA GOŚCI W I LO, RELACJA - 2010
JURAJSKI RAJD UCZESTNIKÓW PROJEKTU 'COMENIUS' - 2010
COMENIUS - WIECZÓR TAŃCA, MUZYKI I ŚPIEWU - 2010
GOŚCIE Z SIEDMIU KRAJÓW W NASZEJ SZKOLE - 2010
COMENIUS - WIZYTA W GRECJI - 2010
COMENIUS - FILMOTEKA - 2010
COMENIUS - WIZYTA W PORTUGALII - 2010 
POWRÓT Z PORTUGALII - 2010
COMENIUS WIZYTA W ISTAMBULE (TURCJA) - 2010 
COMENIUS - PLAKAT - 2010
COMENIUS - KONKURSY - 2010 
COMENIUS - WIZYTA W SIBIU - 2010 
COMENIUS - WIZYTA W WILNIE - 2009
COMENIUS  - 2009 
I LO W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE COMENIUS - 2009
COMENIUS - WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W PORTUGALII - 2009
 

Comenius 2004 - 2006

Program Socrates Comenius - projekt: „Łacińskość czyli Europa: od teraźniejszości do przeszłości, od przeszłości do teraźniejszości" 2004-2006. Uczestnikami projektu, oprócz naszego liceum, były szkoły z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Hiszpanii oraz dwie szkoły z Włoch, w tym jedna koordynująca.

Zadaniem projektów Comeniusa była promocja współpracy międzynarodowej pomiędzy grupami uczniów i nauczycieli z różnych krajów europejskich, a więc stworzenie uczestnikom możliwości wzajemnego poznania krajów, kultur oraz sposobów myślenia i stylów życia. Partnerzy pracowali nad projektem w ramach regularnych zajęć szkolnych oraz podczas wizyt roboczych w szkołach partnerskich. Wizyty w krajach członkowskich programu, bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, możliwość wymiany poglądów, zetknięcie się z obcą kulturą były niepodważalnymi walorami projektu.