Maraton Pisania Listów rozpoczyna się w naszej szkole po raz kolejny! Akcja ta, organizowana na całym świecie, ma na celu zwrócenie uwagi na przypadki łamania praw człowieka w różnych krajach. Osoby chętne do zaangażowania się w przedsięwzięcie będą miały okazję napisania listu do władz Iranu, Grecji i Filipin w obronie Yasaman Aryani (walczącej o prawa kobiet w Iranie), Sarah Mardini i Seana Bindera (działaczy organizacji humanitarnych udzielających pomocy uchodźcom na terenie Grecji) i Marinel Sumook Ubaldo (domagającej się od władz przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych). Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie https://maraton.amnesty.org.pl/ Przy tej okazji odbędzie się również kiermasz smakołyków, który pozwoli na zebranie środków na wysyłkę listów. Zapraszamy zatem zarówno do pisania, jak i do poczęstunku!