Podczas ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie w dniu 4 października, dokonano zmian w prezydium. Dotychczasowy przewodniczący i jego zastępcy ustąpili. Nową przewodniczącą została Natalia Kawka, a nowymi wiceprzewodniczącymi MRM zostali Miłosz Łągiewka oraz uczeń naszej szkoły, Jakub Kosoń. Podczas sesji podsumował również projekty, które prowadził w wakacje - Roztańczone Zawiercie i Plenerowe Wieczory Młodych Talentów.

J.K.