Miejsce - Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu. Data - 28.09.2018. Wydarzenie – spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, a obecnie prowadzi Jej fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie wykłada teorię literatury i retorykę. Pisze książki dla dzieci i dorosłych oraz układa wierszyki czy teksty piosenek. Pisuje felietony o książkach i języku. Zajmuje się także tłumaczeniem z języka angielskiego.

Spotkanie miało miły, ciepły charakter. Fantastycznie bawiły się zarówno dzieci jak i dorośli. Salwom śmiechu nie było końca. Pan M. Rusinek prezentował nie tylko swoje wiersze, ale także do literackiego przedsięwzięcia – próbę napisania opowiadania- zaprosił przybyłych czytelników. W tym spotkaniu uczestniczyła także uczennica naszej szkoły Anna Kolimaga z kl. I A1 wraz z panią prof. Beatą Pustułką. Również biblioteka szkolna wzbogaciła się o autografy pisarza. Czekamy na kolejne spotkania autorskie.

B.P.

Galeria zdjęć