W dniach 7 – 10 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. S, Żeromskiego po raz kolejny odbywał się Maraton Pisania Listów Amnesty International. Uczniowie oraz nauczyciele napisali łącznie 58 listów. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na łamanie praw ludzi na całym świecie, poprzez pisanie listów do władz określonego państwa. W listach prosi się przywódców państw m. in. o uwolnienie niewinnie skazanych, prawo do leczenia, ochronę życia. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i wzięli udział w Maratonie. Wybrane listy zostaną wysłane do odpowiednich instytucji.

Paulina Stelmaszczyk