Tydzień Nauk Humanistycznych niestety dobiega końca...  W związku z tym chcieliśmy serdecznie podziękować uczniom, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.

Dziękujemy !